Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Bạn hãy gửi mã giao dịch cho người chuyển Gcash.
Mỗi mã giao dịch chỉ được dùng trong một lần giao dịch chuyển Gcash.Rank Tài khoản Số tiền
Đang tải

Xuất thẻ GCash mất phí 1%. Nhận về 100% giá trị thẻ GCash

Nạp qua hình thức thẻ điện thoại, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ.

Nạp qua hình thức thẻ GCash, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  VIDEO

  PES 2017 | Hieuhx68 (ITA) vs [G]Anytime (LIV) | PES Random Cup...
  PES 2017 | [G]Anytime (ROM) vs Hieuhx68 (ITA) | PES Random Cup...
  PES 2017 | [G]Anytime (ROM) vs [LẠNG SƠN]Cần Tiểu (ENG)...
  PES 2017 | [ST]Sơn Ka (ITA) vs [ST]Schicken (BVB) | PES Random...
  PES 2017 | [ST]Vietto (LIV) vs [ST]Skyboss (CRO) | PES Random...
  PES 2017 | [ST]Skyboss (FRA) vs [ST]Vietto (MUN) | PES Random...
  PES 2017 | [ST]Skyboss (PSG) vs Aly (MCI) | PES Random Cup 2016...
  Khoảnh khắc lên ngôi của Quang Barca | PES Random Cup...
  [AOA] Hiếu Lô vs [ST] Kiên Trần | PES Random Cup 2016
  Đồng hành PES Random Cup 2016 | Số 2
  Bốc thăm chia bảng | PES Random Cup 2016
  Đồng hành PES Random Cup 2016 | Số 1
  [PES 2017] [G] Sơn CT vs [G] Anytime | Sony Show 2016 Hà Nội...
  [PES 2017] [ST] Quân Bi vs [G] Nicolas | Sony Show 2016 Hà...
  PES 2017 | PES Random Cup 2016 | Trailer