Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Bạn hãy gửi mã giao dịch cho người chuyển Gcash.
Mỗi mã giao dịch chỉ được dùng trong một lần giao dịch chuyển Gcash.Rank Tài khoản Số tiền
Đang tải

Xuất thẻ GCash mất phí 1%. Nhận về 100% giá trị thẻ GCash

Nạp qua hình thức thẻ điện thoại, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ.

Nạp qua hình thức thẻ GCash, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  VIDEO

  PES League 2v2 | Bảng A | [ST] Quân Bi + Quang Barca vs [ST]...
  PES League 2v2 | Bảng A | [ST] Quân Bi + Quang Barca vs [GTV]...
  PES League 2v2 | Sơ loại | Badboyblue + Titan vs Tuấn Mon...
  PES League 2v2 | Sơ loại | Đức sói + Nhật chuột vs...
  PES League Asia 2v2 Tournament - Vòng loại Việt Nam, KV...
  PES League 2v2 | Chung Kết | [OS] Tính Conan + [WE1] Duy Trần...
  PES League 2v2 | Bán Kết | [OS] Tính Conan + [WE1] Duy Trần...
  PES League 2v2 | Bán Kết | [MYM] Tâm Figo + Duy Mập vs...
  PES League 2v2 | Tứ Kết | [OS] Tính Conan + [WE1] Duy Trần...
  PES League 2v2 | Tứ Kết | [MYM] Tâm Figo + Duy Mập vs...
  PES League 2v2 | Vòng 1/8 | [OS] Tính Conan + [WE1] Duy Trần...
  PES League 2v2 | Vòng 1/8 | [WE1] Tâm Barca + Ken Nguyễn...
  PES League 2v2 | [MYM] Wawa + Tây Báo vs [OS] Tính Conan +...
  PES League 2v2 | [MYM] Wawa + Tây Báo vs Carl + Tuấn 23-12-2017
  PES League 2v2 | [MYM] Bình Củi + Hoàng Bin vs [WE1] Tâm...