Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Bạn hãy gửi mã giao dịch cho người chuyển Gcash.
Mỗi mã giao dịch chỉ được dùng trong một lần giao dịch chuyển Gcash.Rank Tài khoản Số tiền
Đang tải

Xuất thẻ GCash mất phí 1%. Nhận về 100% giá trị thẻ GCash

Nạp qua hình thức thẻ điện thoại, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ.

Nạp qua hình thức thẻ GCash, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  VIDEO

  Chung Kết Giải Vô Địch Thế Giới | BRA_GUIFERA VS...
  CHUNG KẾT PES THẾ GIỚI 2017 | BRA_GUIFERA VS ITA_ETTORITO97...
  Vòng Chung Kết Pes League Châu Á Konami | Chung Kết
  Vòng Chung Kết Pes League Châu Á Konami | Tranh giải...
  Vòng Chung Kết Pes League Châu Á Konami | Bán Kết
  Vòng Chung Kết Pes League Châu Á Konami | Vòng bảng...
  PES Vietnam Championship 2017 - Vòng chung kết tổng | Recap...
  Final Nacional PES League Argentina
  #PVC17 - HN Qualifier | [ST] Quang Barca vs [ST] Kiên Trần
  #PVC17 - HN Qualifier | [AOA] Hiếu Lô vs [ST] Quang Barca...
  #PVC17 - HN Qualifier | [ST] Quang Barca vs [G] MenInBlack |...
  #PVC17 - HN Qualifier | Kiên Trần vs Sơn Ka | Quater Final
  #PVC17 - HN Qualifier | [G] Nicolas vs [G] MenInBlack | Qualification...
  #PVC17 - HN Qualifier Quân Bi vs NAD Qualification
  #PVC17 - HN Qualifier | Kiên Trần vs NAD | Qualification