Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Bạn hãy gửi mã giao dịch cho người chuyển Gcash.
Mỗi mã giao dịch chỉ được dùng trong một lần giao dịch chuyển Gcash.Rank Tài khoản Số tiền
Đang tải

Xuất thẻ GCash mất phí 1%. Nhận về 100% giá trị thẻ GCash

Nạp qua hình thức thẻ điện thoại, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ.

Nạp qua hình thức thẻ GCash, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  VIDEO

  PES League 2v2 | [OS] Tính Conan + [WE1] Duy Trần vs [MYM]...
  PES League 2v2 | [WE1] Tâm Barca + Ken Nguyễn vs [MYM] Tâm...
  PES League 2v2 | [WE1] Tâm Barca + Ken Nguyễn vs [MYM] Bình...
  PES League 2v2 | [MYM] Tâm Figo + Duy Mập vs [MYM] Bình Củi...
  PES League 2v2 | [MYM] Tâm Figo + Duy Mập vs [WE1] Tâm Barca...
  Giao hữu quốc tế | Việt Nam vs Hồng Kông | VN - Tâm...
  PESTV Online Cup | Chung Kết | TP.HCM - Huy Hoàng vs Hà Nội...
  PESTV Online Cup | Bán kết 2 | Quảng Trị - Linh Nguyễn...
  PESTV Online Cup | Bán kết 1 | Thái Nguyên - Trung Dũng...
  PESTV Online Cup | Bảng B | TP.HCM - Huy Hoàng vs Hà Nội...
  PESTV Online Cup | Bảng B | Hà Tĩnh - Văn Toàn vs Tây...
  PESTV Online Cup | Bảng A | Thái Nguyên - Trung Dũng vs...
  PESTV Online Cup | Bảng A | Quảng Trị - Linh Nguyễn vs...
  PESTV Online Cup | Bảng B | Hà Nội - Tùng Lâm vs Tây...
  PESTV Online Cup | Bảng B | Hà Nội - Tùng Lâm vs Hà Tĩnh...