Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Bạn hãy gửi mã giao dịch cho người chuyển Gcash.
Mỗi mã giao dịch chỉ được dùng trong một lần giao dịch chuyển Gcash.Rank Tài khoản Số tiền
Đang tải

Xuất thẻ GCash mất phí 1%. Nhận về 100% giá trị thẻ GCash

Nạp qua hình thức thẻ điện thoại, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ.

Nạp qua hình thức thẻ GCash, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  VIDEO

  #PVC17 - HN Qualifier | [G] Nicolas vs [AOA] Jindo93 | Qualification
  #PVC17 - HN Qualifier | [ST] Kiên Trần vs [ST] Batigol | Qualification
  #PVC17 - HN Qualifier | [G] Darkvegas vs [ST] Sweet | Qualification
  #PVC17 - DN SHOWMATCH | ST Quân Bi vs SS74
  #PVC17 - DN Qualifier | Kent Nguyễn vs Stoner | Qualification
  #PVC17 - DN Qualifier | Lê Năng vs Đặng Tú | Qualification
  #PVC17 - DN Qualifier | Lê Năng vs Hoàng Nguyễn | Qualification
  #PVC17 - DN Qualifier | Lê Ngọc Văn vs Tạ Quốc Khánh
  #PVC17 - DN Qualifier | Tony vs Lita Pes | Qualification
  #PVC17 - DN Qualifier | Stoner vs Quang Huỳnh | Final
  #PVC17 - DN Qualifier | Lê Năng vs Stoner | Semi Final
  #PVC17 - DN Qualifier | Trọng Hero vs Quang Huỳnh | Quarter...
  #PVC17 - DN Qualifier | Đình Tuấn vs Quang Huỳnh | Semi...
  #PVC17 - DN Qualifier | Trọng Hero vs Anh Tú | Qualification...
  #PVC17 - DN Qualifier | Stoner vs Tuấn | Qualification 1-16