Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Bạn hãy gửi mã giao dịch cho người chuyển Gcash.
Mỗi mã giao dịch chỉ được dùng trong một lần giao dịch chuyển Gcash.Rank Tài khoản Số tiền
Đang tải

Xuất thẻ GCash mất phí 1%. Nhận về 100% giá trị thẻ GCash

Nạp qua hình thức thẻ điện thoại, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ.

Nạp qua hình thức thẻ GCash, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  VIDEO

  #PVC17 - DN Qualifier | Trọng Hero vs Quang Huỳnh | Quarter...
  #PVC17 - DN Qualifier | Đình Tuấn vs Quang Huỳnh | Semi...
  #PVC17 - DN Qualifier | Trọng Hero vs Anh Tú | Qualification...
  #PVC17 - DN Qualifier | Stoner vs Tuấn | Qualification 1-16
  #PVC17 - DN Qualifier | Trần Cường vs Khoa Phạm | Qualification...
  #PVC17 - DN Qualifier | Trần Cường vs Vũ Thành Bắc |...
  #PVC17 - DN Qualifier | Khoa Phạm vs Vũ Thành Bắc | Qualification...
  #PVC17 - HCM Qualifier | [MYM] Tâm Figo vs [GVM] Balo | Final...
  #PVC17 - HCM Qualifier | [MYM] Chivu vs [GVM] Balo | Semi Final...
  #PVC17 - HCM Qualifier | [MYM] Tâm Figo vs [GVM] Duy Long Game...
  #PVC17 - HCM Qualifier | [MYM] Duy Mập vs [MYM] Tâm Figo |...
  #PVC17 - HCM Qualifier | [MYM] ViKing vs [GVM] Mã Long | Round...
  #PVC17 - HCM Qualifier | [GVM] Neymar vs [GVM] Mã Long | Round...
  #PVC17 - HCM Qualifier | [MYM] Méo vs [ETF] Bull | Round 32...
  #PVC17 - HCM Qualifier | [MYM] Chivu vs [GVM] Anh Tú | Round...