Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Bạn hãy gửi mã giao dịch cho người chuyển Gcash.
Mỗi mã giao dịch chỉ được dùng trong một lần giao dịch chuyển Gcash.Rank Tài khoản Số tiền
Đang tải

Xuất thẻ GCash mất phí 1%. Nhận về 100% giá trị thẻ GCash

Nạp qua hình thức thẻ điện thoại, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ.

Nạp qua hình thức thẻ GCash, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  VIDEO

  PESTV Online Cup | Bảng B | TP.HCM - Huy Hoàng vs Tây Ninh...
  [GTV] Min.Ha vs [MYM] Tâm Figo | GameTV x MYM - Bắc Nam Cup...
  [GTV] Vegeta vs [MYM] Milano | GameTV x MYM - Bắc Nam Cup 2017...
  [GTV] Vegeta vs [MYM] Jesus | GameTV x MYM - Bắc Nam Cup 2017
  Showmatch - Ca sĩ Yanbi vs AOA_Hoàng yolo - Siêu Cup Châu...
  Giải đấu PES Siêu Cup Tứ Hùng 2017
  [GTV] N.E.N vs [MYM] Jesus | GameTV x MYM - Bắc Nam Cup 2017
  [MYM] Jesus vs [GTV] Hot | GameTV x MYM - Bắc Nam Cup 2017...
  [MYM] Jesus vs [GTV] FangZ | GameTV x MYM - Bắc Nam Cup 2017...
  [G] Ramos vs [MYM] Bình Củi | GameTV x MYM - Bắc Nam Cup...
  [G] Hưng Kk vs [MYM] Bình Củi | GameTV x MYM - Bắc Nam...
  Bắc Nam Cup 2017 | Show diễn chào hàng của [MYM] Bình...
  Bangsaen & Palladium IT Championship 2017 - Thailand
  Sơ loại PES Sinh Viên tuần 4 tháng 6
  Những Trận Cầu Tâm Điểm Sơ Loại Thứ 4 Tuần Ba...