Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Bạn hãy gửi mã giao dịch cho người chuyển Gcash.
Mỗi mã giao dịch chỉ được dùng trong một lần giao dịch chuyển Gcash.Rank Tài khoản Số tiền
Đang tải

Xuất thẻ GCash mất phí 1%. Nhận về 100% giá trị thẻ GCash

Nạp qua hình thức thẻ điện thoại, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ.

Nạp qua hình thức thẻ GCash, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  VIDEO

  PES 2018 - All Skills Tutorial
  How to dive in PES 2017
  PES 2017 - 6 SECRET SKILLS TUTORIAL ft. TheMidniteKid
  Hướng dẫn ăn vạ trong PES2017
  PES 2017 - Penalty Kick Tutorial - PS4
  PES 2017 Advanced Shooting Tutorial
  PES 2017 Free Kick Tutorial | Xbox & Playstation | HD 1080p
  PES 2017 | ALL Skills & Tricks Tutorial | Xbox/Playstation |...
  PES 2017 - "All New Skills" Tutorial by Weedens
  [PES 2016] New Celebration System Tutorial
  PES 2016 - Neymar's New Trick Tutorial
  [PES 2016] Acrobatic Trick Tutorial