| REAL MADRID vs BARCELONA
7h05, 30-07-2017

Danh sách kênh:

Chat room

  • NỘI QUY

    1. KHÔNG : Chửi bới, xúc phạm, nhục mạ KTV, BLV, GAMER

    2. KHÔNG : Spam, gây war với các thành viên khác.

    Những thành viên vi phạm nội quy đều sẽ bị cấm chát.
More messages below.
Loading... Loading...

Chat room kỹ thuật