[G] Min.Ha

Xếp hạng Clans: 0

Ngày sinh 11/06/2016
Ngày / Giờ Trận đấu
16/06/2017 [G] Min.Ha 6 - 4 [ST] Kiên Trần
06/05/2017 [G] Min.Ha 3 - 6 [AOA] NAD
11/01/2017 [G] Min.Ha 6 - 4 [AOA] NAD
31/12/2016 [AOA] Hoàng Yolo 1 - 5 [G] Min.Ha
11/06/2016 [G] Hyper 2 - 5 [G] Min.Ha
11/06/2016 [G] Min.Ha 1 - 0 [G] MenInBlack
11/06/2016 [G] Min.Ha 3 - 1 [G] LinhhT