Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Bạn hãy gửi mã giao dịch cho người chuyển Gcash.
Mỗi mã giao dịch chỉ được dùng trong một lần giao dịch chuyển Gcash.Rank Tài khoản Số tiền
Đang tải

Xuất thẻ GCash mất phí 1%. Nhận về 100% giá trị thẻ GCash

Nạp qua hình thức thẻ điện thoại, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ.

Nạp qua hình thức thẻ GCash, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  THÔNG TIN GAME THỦ

  [G] Min.Ha

  Xếp hạng Clans: 0

  Ngày sinh 11/06/2016
  Ngày / Giờ Trận đấu
  06/05/2017 [G] Min.Ha 3 - 6 [AOA] NAD
  11/01/2017 [G] Min.Ha 6 - 4 [AOA] NAD
  31/12/2016 [AOA] Hoàng Yolo 1 - 5 [G] Min.Ha
  11/06/2016 [G] Hyper 2 - 5 [G] Min.Ha
  11/06/2016 [G] Min.Ha 1 - 0 [G] MenInBlack
  11/06/2016 [G] Min.Ha 3 - 1 [G] LinhhT

  LỊCH PHÁT SÓNG

  CẬP NHẬP KẾT QUẢ

  Live Streams