THÔNG TIN GAME THỦ

[MYM] Tâm Figo

Xếp hạng Clans: 0

Ngày sinh 10/01/2017
Ngày / Giờ Trận đấu
17/12/2017 [OS] Linh Balo 0 - 0 [MYM] Tâm Figo
16/12/2017 [MYM] Tâm Figo 6 - 2 [OS] Linh Balo
28/04/2017 [MYM] Tâm Figo 4 - 5 [ST] Quân Bi
25/04/2017 [G] MIB 4 - 6 [MYM] Tâm Figo
09/04/2017 [GVM] Balo 5 - 6 [MYM] Tâm Figo
07/04/2017 [MYM] Tâm Figo 0 - 5 [G] Anytime
07/04/2017 [ST] Quân Bi 5 - 1 [MYM] Tâm Figo
13/01/2017 [ST] Quang Barca 6 - 2 [MYM] Tâm Figo

LỊCH PHÁT SÓNG

CẬP NHẬP KẾT QUẢ

Live Streams