Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Bạn hãy gửi mã giao dịch cho người chuyển Gcash.
Mỗi mã giao dịch chỉ được dùng trong một lần giao dịch chuyển Gcash.Rank Tài khoản Số tiền
Đang tải

Xuất thẻ GCash mất phí 1%. Nhận về 100% giá trị thẻ GCash

Nạp qua hình thức thẻ điện thoại, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ.

Nạp qua hình thức thẻ GCash, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  THÔNG TIN GAME THỦ

  [MYM] Tâm Figo

  Xếp hạng Clans: 0

  Ngày sinh 10/01/2017
  Ngày / Giờ Trận đấu
  17/12/2017 [OS] Linh Balo 0 - 0 [MYM] Tâm Figo
  16/12/2017 [MYM] Tâm Figo 6 - 2 [OS] Linh Balo
  28/04/2017 [MYM] Tâm Figo 4 - 5 [ST] Quân Bi
  25/04/2017 [G] MIB 4 - 6 [MYM] Tâm Figo
  09/04/2017 [GVM] Balo 5 - 6 [MYM] Tâm Figo
  07/04/2017 [MYM] Tâm Figo 0 - 5 [G] Anytime
  07/04/2017 [ST] Quân Bi 5 - 1 [MYM] Tâm Figo
  13/01/2017 [ST] Quang Barca 6 - 2 [MYM] Tâm Figo

  LỊCH PHÁT SÓNG

  CẬP NHẬP KẾT QUẢ

  Live Streams