THÔNG TIN GAME THỦ

TP.HCM - Huy Hoàng

Xếp hạng Clans: 0

Ngày sinh 28/10/2017
Facebook https://www.facebook.com/jimmy.nguyen113
Ngày / Giờ Trận đấu
04/11/2017 Hà Nội - Tùng Lâm 0 - 0 TP.HCM - Huy Hoàng
03/11/2017 Quảng Trị - Linh Nguyễn 0 - 0 TP.HCM - Huy Hoàng
02/11/2017 TP.HCM - Huy Hoàng 0 - 0 Hà Nội - Tùng Lâm
31/10/2017 TP.HCM - Huy Hoàng 4 - 0 Hà Tĩnh - Văn Toàn
29/10/2017 TP.HCM - Huy Hoàng 4 - 0 Tây Ninh - Mạnh Tuyên

LỊCH PHÁT SÓNG

CẬP NHẬP KẾT QUẢ

Live Streams