Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Bạn hãy gửi mã giao dịch cho người chuyển Gcash.
Mỗi mã giao dịch chỉ được dùng trong một lần giao dịch chuyển Gcash.Rank Tài khoản Số tiền
Đang tải

Xuất thẻ GCash mất phí 1%. Nhận về 100% giá trị thẻ GCash

Nạp qua hình thức thẻ điện thoại, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ.

Nạp qua hình thức thẻ GCash, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  VIDEO

  PES Sinh Viên 2018 | Giao Hữu PES Sinh Viên 2018 | Đại...
  Giao hữu | [ĐTVN] Tính Conan + Duy Trần vs [AOA] Hoàng...
  Việt Nam vs Indonesia | Tính Conan + Duy Trần vs Qwa + Dedek...
  Việt Nam vs Hồng Kông | Tính Conan + Duy Trần vs Augusto...
  Việt Nam vs Thái Lan | [OS] Tính Conan + [WE1] Duy Trần...
  Việt Nam vs Indonesia | 2v2 nối tay | [MYM] Duy Mập + Tâm...
  El Clasico | [MYM] Tâm Figo vs [OS] Linh Balo 17-12-2017
  El Clasico | [OS] Linh Balo vs [MYM] Tâm Figo 16-12-2017
  Giao hữu quốc tế | Việt Nam vs Trung Quốc | [MYM] Duy...
  Giao hữu quốc tế | Việt Nam vs Trung Quốc | [MYM] Duy...
  Giao hữu quốc tế | Việt Nam vs Trung Quốc | [MYM] Muỗi...
  Giao hữu quốc tế | Việt Nam vs Trung Quốc | Tùng Lâm...
  Giao hữu quốc tế | Việt Nam vs Trung Quốc | [OS] Conan...
  Giao hữu quốc tế | Việt Nam vs Hà Lan | Linh Balo vs...
  Giao hữu quốc tế | Hà Lan vs Việt Nam | Indominator...