Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Bạn hãy gửi mã giao dịch cho người chuyển Gcash.
Mỗi mã giao dịch chỉ được dùng trong một lần giao dịch chuyển Gcash.Rank Tài khoản Số tiền
Đang tải

Xuất thẻ GCash mất phí 1%. Nhận về 100% giá trị thẻ GCash

Nạp qua hình thức thẻ điện thoại, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ.

Nạp qua hình thức thẻ GCash, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  VIDEO

  ROAD TO ASIAD 2018: [ALN] Thành Mù vs [MYM] Jesus 26/06/2018
  ROAD TO ASIAD 2018: [ALN] Thành Mù vs [MYM] Tâm Figo 24/06/2018
  ROAD TO ASIAD 2018: [ST]] Quang Barca vs [MYM] Tâm Figo Ngày...
  ROAD TO ASIAD 2018: [ST] Quang Barca vs [MYM] Jesus Ngày 04/06/2018
  ROAD TO ASIAD 2018: [AOA] Hoàng Yolo vs [MYM] Jesus 31/05/2018...
  Big War: [ALN] Thành Mù vs [AOA] Hoàng Yolo 24-03-2018 | BLV...
  Giao hữu quốc tế | VN_Minh Quân vs HK_Anthoyny 11-12-2018...
  PES Sinh Viên 2018 | Giao Hữu PES Sinh Viên 2018 | Đại...
  Giao hữu | [ĐTVN] Tính Conan + Duy Trần vs [AOA] Hoàng...
  Việt Nam vs Indonesia | Tính Conan + Duy Trần vs Qwa + Dedek...
  Việt Nam vs Hồng Kông | Tính Conan + Duy Trần vs Augusto...
  Việt Nam vs Thái Lan | [OS] Tính Conan + [WE1] Duy Trần...
  Việt Nam vs Indonesia | 2v2 nối tay | [MYM] Duy Mập + Tâm...
  El Clasico | [MYM] Tâm Figo vs [OS] Linh Balo 17-12-2017
  El Clasico | [OS] Linh Balo vs [MYM] Tâm Figo 16-12-2017