Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Bạn hãy gửi mã giao dịch cho người chuyển Gcash.
Mỗi mã giao dịch chỉ được dùng trong một lần giao dịch chuyển Gcash.Rank Tài khoản Số tiền
Đang tải

Xuất thẻ GCash mất phí 1%. Nhận về 100% giá trị thẻ GCash

Nạp qua hình thức thẻ điện thoại, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ.

Nạp qua hình thức thẻ GCash, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  VIDEO

  Showmatch | [G] Vegeta vs [ST] Sơn Ka | 26/07/2017
  Giao hữu trước thềm Thái Lan mở rộng | [G] FANGZ...
  Chung Kết Tổng PES Sinh Viên Tháng 6 Tranh Suất Du Đấu...
  Showmatch Đỉnh cao | [ST] Quang_Barca vs [AOA] Hoàng_Yolo...
  Solo PES Sinh Viên T6 | [ĐHQGHN] Chung Tiến Phát vs [ĐHLĐXH]...
  Solo Giao Hữu PES Sinh Viên [HVNH] Vũ Duy Tuấn vs [ĐHĐL]...
  Solo Giao Hữu PES Sinh Viên [ĐHTNMT] Tuấn Anh vs [ĐHTL]...
  Solo Giao Hữu PES Sinh Viên [ĐHKDCN] Nguyễn Anh Tú vs...
  Solo Giao Hữu PES Sinh Viên [HVBC] Nguyễn Hoàng Quân vs...
  Solo Giai Hữu PES Sinh Viên ĐHKHTN Quang Quân Hà vs HVAN...
  Solo Giai Hữu PES Sinh Viên ĐHKHTN Quang Quân Hà vs HVAN...
  PES 2017 | [HVTC] Nguyễn Quang Hà vs [ĐHXD] Vũ Anh | Showmatch...
  PES 2017 | [AOA] NAD vs [ST] Quân Bi | Showmatch 1v1 | 13/5/2017
  Showmatch PES Student [BK] Kiều Sơn vs [KHTN] Thành Trung...
  PES 2017 | [AOA] Hiếu Lô vs [ST] Quân Bi | Thứ 4 Rực...