Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Bạn hãy gửi mã giao dịch cho người chuyển Gcash.
Mỗi mã giao dịch chỉ được dùng trong một lần giao dịch chuyển Gcash.Rank Tài khoản Số tiền
Đang tải

Xuất thẻ GCash mất phí 1%. Nhận về 100% giá trị thẻ GCash

Nạp qua hình thức thẻ điện thoại, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ.

Nạp qua hình thức thẻ GCash, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  VIDEO

  Solo Giao Hữu PES Sinh Viên [HVNH] Vũ Duy Tuấn vs [ĐHĐL]...
  Solo Giao Hữu PES Sinh Viên [ĐHTNMT] Tuấn Anh vs [ĐHTL]...
  Solo Giao Hữu PES Sinh Viên [ĐHKDCN] Nguyễn Anh Tú vs...
  Solo Giao Hữu PES Sinh Viên [HVBC] Nguyễn Hoàng Quân vs...
  Solo Giai Hữu PES Sinh Viên ĐHKHTN Quang Quân Hà vs HVAN...
  Solo Giai Hữu PES Sinh Viên ĐHKHTN Quang Quân Hà vs HVAN...
  PES 2017 | [HVTC] Nguyễn Quang Hà vs [ĐHXD] Vũ Anh | Showmatch...
  PES 2017 | [AOA] NAD vs [ST] Quân Bi | Showmatch 1v1 | 13/5/2017
  Showmatch PES Student [BK] Kiều Sơn vs [KHTN] Thành Trung...
  PES 2017 | [AOA] Hiếu Lô vs [ST] Quân Bi | Thứ 4 Rực...
  PES 2017 | Street Team vs Meet Your Master | Thứ 4 Rực Lửa...
  PES 2017 | [ST] Quang Barca vs [G] MenInBlack | Thứ 7 Khô...
  PES 2017 | MYM Duy Mập vs ST Quân Bi | 24/02/2017
  PES 2017 | [ST] Kang Si vs [G] Hải Cọp | Thứ 4 Rực Lửa...
  PES 2017 | [ST] Quang Barca vs [MYM] Tâm Figo | Showmatch 1v1...