Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Bạn hãy gửi mã giao dịch cho người chuyển Gcash.
Mỗi mã giao dịch chỉ được dùng trong một lần giao dịch chuyển Gcash.Rank Tài khoản Số tiền
Đang tải

Xuất thẻ GCash mất phí 1%. Nhận về 100% giá trị thẻ GCash

Nạp qua hình thức thẻ điện thoại, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ.

Nạp qua hình thức thẻ GCash, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  VIDEO

  PES 2017 | [ST] Kang Si vs [G] Hải Cọp | Thứ 4 Rực Lửa...
  PES 2017 | [ST] Quang Barca vs [MYM] Tâm Figo | Showmatch 1v1...
  PES 2017 | [ST] Sơn Ka vs [AOA] NAD | Thứ 4 Rực Lửa |...
  Showmatch 2v2: [G] Nicolas + [G] Darkvegas vs [ST] Sơn Ka +...
  Showmatch Thứ 4 Rực Lửa & Thứ 7 Khô Máu | Official...
  PES 2017 | [ST] Quang Barca + [ST] Kiên Trần vs [ST] Quân...
  [PES 2017] [ST] Quang Barca vs [AOA] Hiếu Lô | Solo Tự Do...
  [PES 2017] [ST] Kiên Trần vs [G] Darkvegas | Solo Random Đội...
  [PES 2017] [G] Anytime vs [ST] Quân Bi | Showmatch 1v1 | 18/9/2016
  [PES 2016] [AH] Tuấn Anh Index vs [G] Anytime | Showmatch 1v1...
  [PES 2016] [G] MenInBlack vs [ST] Sơn Ka | Showmatch 1vs1 |...
  [PES 2016] [ST] Hải Đỗ vs [AOA] Snowman | Showmatch 1vs1...
  [PES 2016] Kent Nguyễn vs Quốc Anh | Showmatch | 22/7/2016...
  [PES 2016] [ST] Quân Bi vs Kent Nguyễn | Showmatch 12/7/2016...
  [PES 2016] Ben PS4 vs Nam Nguyễn | Showmatch 23/6/2016