VIDEO

PES 2017 | [AOA] NAD vs [ST] Quân Bi | Showmatch 1v1 | 13/5/2017
Showmatch PES Student [BK] Kiều Sơn vs [KHTN] Thành Trung...
PES 2017 | [AOA] Hiếu Lô vs [ST] Quân Bi | Thứ 4 Rực...
PES 2017 | Street Team vs Meet Your Master | Thứ 4 Rực Lửa...
PES 2017 | [ST] Quang Barca vs [G] MenInBlack | Thứ 7 Khô...
PES 2017 | MYM Duy Mập vs ST Quân Bi | 24/02/2017
PES 2017 | [ST] Kang Si vs [G] Hải Cọp | Thứ 4 Rực Lửa...
PES 2017 | [ST] Quang Barca vs [MYM] Tâm Figo | Showmatch 1v1...
PES 2017 | [ST] Sơn Ka vs [AOA] NAD | Thứ 4 Rực Lửa |...
Showmatch 2v2: [G] Nicolas + [G] Darkvegas vs [ST] Sơn Ka +...
Showmatch Thứ 4 Rực Lửa & Thứ 7 Khô Máu | Official...
PES 2017 | [ST] Quang Barca + [ST] Kiên Trần vs [ST] Quân...
[PES 2017] [ST] Quang Barca vs [AOA] Hiếu Lô | Solo Tự Do...
[PES 2017] [ST] Kiên Trần vs [G] Darkvegas | Solo Random Đội...
[PES 2017] [G] Anytime vs [ST] Quân Bi | Showmatch 1v1 | 18/9/2016