Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Bạn hãy gửi mã giao dịch cho người chuyển Gcash.
Mỗi mã giao dịch chỉ được dùng trong một lần giao dịch chuyển Gcash.Rank Tài khoản Số tiền
Đang tải

Xuất thẻ GCash mất phí 1%. Nhận về 100% giá trị thẻ GCash

Nạp qua hình thức thẻ điện thoại, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ.

Nạp qua hình thức thẻ GCash, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  #PVC17 - HN Qualifier | [AOA] Hiếu Lô vs [ST] Quang Barca | Semi Final

  https://www.youtube.com/watch?v=VhENDj-D540https://www.youtube.com/watch?v=5Td024LXB6E

  PES 2017 | [AOA] Hiếu Lô vs [ST] Quân Bi | Thứ 4 Rực Lửa | 22/03/2017

  https://www.youtube.com/watch?v=GKhboWc0NV4&list=PLp_rsVzBkaLSO-X1_9Hg71r86umr_AxdH&t=14s&index=8https://www.youtube.com/watch?v=f0KwSru71Eo&list=PLp_rsVzBkaLSO-X1_9Hg71r86umr_AxdH&t=2s&index=7https://www.youtube.com/watch?v=VSUAeSDMrTU&list=PLp_rsVzBkaLSO-X1_9Hg71r86umr_AxdH&t=2s&index=9https://www.youtube.com/watch?v=4nsQLHfwyLc&list=PLp_rsVzBkaLSO-X1_9Hg71r86umr_AxdH&t=1s&index=11https://www.youtube.com/watch?v=-5S1nIm4ZPY&list=PLp_rsVzBkaLSO-X1_9Hg71r86umr_AxdH&t=2s&index=10https://www.youtube.com/watch?v=kwvQKNzOUhs&list=PLp_rsVzBkaLSO-X1_9Hg71r86umr_AxdH&t=2s&index=1https://www.youtube.com/watch?v=axKbgWxD_NQ&list=PLp_rsVzBkaLSO-X1_9Hg71r86umr_AxdH&t=1s&index=2https://www.youtube.com/watch?v=W14Yd2Qb5Zg&list=PLp_rsVzBkaLSO-X1_9Hg71r86umr_AxdH&t=1s&index=3https://www.youtube.com/watch?v=AIVqz1rQfT4&list=PLp_rsVzBkaLSO-X1_9Hg71r86umr_AxdH&t=1s&index=5https://www.youtube.com/watch?v=Seqci4d415Q&list=PLp_rsVzBkaLSO-X1_9Hg71r86umr_AxdH&t=3s&index=4https://www.youtube.com/watch?v=JK7qz_vuHt8&list=PLp_rsVzBkaLSO-X1_9Hg71r86umr_AxdH&t=2s&index=6

  PES 2017 | [AOA] Hiếu Lô vs [ST] Sweet | PES Random Cup 2016 | Semi Final

  https://www.youtube.com/watch?v=2uy52U2u3mchttps://www.youtube.com/watch?v=QYHU68tAiUs

  PES 2017 | [ST] Quân Bi vs [AOA] Hiếu Lô | PES Random Cup 2016 | Round of 32

  https://www.youtube.com/watch?v=JHtpFBUwVTUhttps://www.youtube.com/watch?v=e4XLZnnEBcE