Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Bạn hãy gửi mã giao dịch cho người chuyển Gcash.
Mỗi mã giao dịch chỉ được dùng trong một lần giao dịch chuyển Gcash.Rank Tài khoản Số tiền
Đang tải

Xuất thẻ GCash mất phí 1%. Nhận về 100% giá trị thẻ GCash

Nạp qua hình thức thẻ điện thoại, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ.

Nạp qua hình thức thẻ GCash, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  VIDEO

  PES 2018 | FACES | BRAZIL-LIVERPOOL
  PES 2018 | FACES | FC BARCELONA-ATLÉTICO DE MADRID
  PES 2018 | FULL GAMEPLAY | BRAZIL VS BORUSSIA
  PES 2018 vs PES 2017 Face Comparison HD
  PES 2018 vs Reality - Comparison #2 HD
  PES 2018 vs Reality - Goals Comparision HD
  PES 2018 - Borussia vs Liverpool - Full Gameplay HD
  PES 2018 - Atletico Madrid vs Barcelona - Gameplay HD 60FPS
  PES 2018 E3 Trailer
  PES 2018 Usain Bolt Reveal Trailer
  PES 2017 - Goals & Skills Compilation #11 HD 60FPS
  PES 2017 - Goals & Skills Compilation #11 HD 1080P 60FPS
  PES 2017 (PS4) - ULTIMATE Goals & Skills Compilation #16 HD
  PES 2017 - Goals & Skills Compilation #10 ft. Blaze
  PESTV - Kỷ niệm sinh nhật 1 tuổi