Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Bạn hãy gửi mã giao dịch cho người chuyển Gcash.
Mỗi mã giao dịch chỉ được dùng trong một lần giao dịch chuyển Gcash.Rank Tài khoản Số tiền
Đang tải

Xuất thẻ GCash mất phí 1%. Nhận về 100% giá trị thẻ GCash

Nạp qua hình thức thẻ điện thoại, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ.

Nạp qua hình thức thẻ GCash, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  VIDEO

  Solo Giai Hữu PES Sinh Viên [ĐHTL] Nguyễn Mạnh Thắng...
  PES 2018 vs FIFA 17 Comparison: Player Faces, Tattoos and Body...
  Origi & Gomez v Karius & RedmenTV!
  PES 2017 - Goals & Skills Compilation #9 HD 1080P 60FPS
  PES 2017 Mobile: Pre-Registration
  PES 2017 - THIERRY HENRY
  Aubameyang vs PES League player AlexAlguacil_8
  PES 2017 (PS4) - World Classic Legends vs World AllStars 2017
  PES 2017 - IMPOSSIBLE GOALS COMPILATION ft. Zlatan Ibrahimovic
  PES League 2017 josesg93 Interview
  PES 2017 - RONALDO EL FENOMENO
  PES Vietnam Championship 2017 - Vòng loại khu vực phía...
  PES 2017 - BEST GOALS & SKILLS COMPILATION - #ESPECIAL50K
  PES 2017 - Best Goals & Skills Compilation #3
  PES 2017 Iconic Moments Trailer