Bấm SUBCRIBE để xem thêm video PES trên kênh YouTube PESTV:   

CHUNG KẾT PES THẾ GIỚI 2017 | BRA_GUIFERA VS ITA_ETTORITO97 02-06-2017 BLV G_Bờm

1580

Ngày đăng: 8:38 | 03/06/2017

Kênh truyền hình và thông tin về PES hàng đầu Việt Nam.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Website: http://pes.tv/
Group PES Việt Nam: http://goo.gl/af8h7M
Group VIP members: https://goo.gl/jIclMB
Twitter: http://twitter.com/pestvofficial
Youtube: http://youtube.com/pestvofficial
Google+: http://plus.google.com/+pestvofficial

Thể loại: