Bấm SUBCRIBE để xem thêm video PES trên kênh YouTube PESTV:   

PES 2017 | [HVTC] Nguyễn Quang Hà vs [ĐHXD] Vũ Anh | Showmatch 1v1 | 17/5/2017

874

Ngày đăng: 10:23 | 18/05/2017

Kênh truyền hình và thông tin về PES hàng đầu Việt Nam.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Website: http://pes.tv/
Group PES Việt Nam: http://goo.gl/af8h7M
Group VIP members: https://goo.gl/jIclMB
Twitter: http://twitter.com/pestvofficial
Youtube: http://youtube.com/pestvofficial
Google+: http://plus.google.com/+pestvofficial

Thể loại: