Bấm SUBCRIBE để xem thêm video PES trên kênh YouTube PESTV:   

Sơ loại PES Sinh Viên tuần 3 tháng 6

111

Ngày đăng: 14:40 | 19/06/2017

Kênh truyền hình và thông tin về PES hàng đầu Việt Nam.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Website: http://pes.tv/
Group PES Việt Nam: http://goo.gl/af8h7M
Group VIP members: https://goo.gl/jIclMB
Twitter: http://twitter.com/pestvofficial
Youtube: http://youtube.com/pestvofficial
Google+: http://plus.google.com/+pestvofficial