Bấm SUBCRIBE để xem thêm video PES trên kênh YouTube PESTV:   

Solo PES Sinh Viên T6 | [ĐHQGHN] Chung Tiến Phát vs [ĐHLĐXH] Nguyễn Bình Minh | 15/06/2017 BLV G_Bờm

543

Ngày đăng: 10:58 | 15/06/2017

Kênh truyền hình và thông tin về PES hàng đầu Việt Nam.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Website: http://pes.tv/
Group PES Việt Nam: http://goo.gl/af8h7M
Group VIP members: https://goo.gl/jIclMB
Twitter: http://twitter.com/pestvofficial
Youtube: http://youtube.com/pestvofficial
Google+: http://plus.google.com/+pestvofficial

Thể loại: