Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Bạn hãy gửi mã giao dịch cho người chuyển Gcash.
Mỗi mã giao dịch chỉ được dùng trong một lần giao dịch chuyển Gcash.Rank Tài khoản Số tiền
Đang tải

Xuất thẻ GCash mất phí 1%. Nhận về 100% giá trị thẻ GCash

Nạp qua hình thức thẻ điện thoại, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ.

Nạp qua hình thức thẻ GCash, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  VIDEO

  PES 2017 Advanced Shooting Tutorial
  [PES 2017] [G] Anytime vs [ST] Quân Bi | Showmatch 1v1 | 18/9/2016
  PES 2017 | [ST] Quang Barca + [ST] Kiên Trần vs [ST] Quân...
  Showmatch Đỉnh cao | [ST] Quang_Barca vs [AOA] Hoàng_Yolo...
  [PES 2017] Street Team vs All Out Attack | War Team | 25/9/2016
  Showmatch - Ca sĩ Yanbi vs AOA_Hoàng yolo - Siêu Cup Châu...
  PES 2017 | [ST] Quang Barca vs [G] MenInBlack | Thứ 7 Khô...
  PES 2017 | [ST] Quang Barca vs [MYM] Tâm Figo | Showmatch 1v1...
  [PES 2016] [ST] Quân Bi vs Kent Nguyễn | Showmatch 12/7/2016...
  [PES 2017] Video gameplay bản chính thức
  [PES 2017] [ST] Quang Barca vs [AOA] Hiếu Lô | Solo Tự Do...
  PES 2017 | [AOA] NAD vs [ST] Quân Bi | Showmatch 1v1 | 13/5/2017
  PES 2017 | MYM Duy Mập vs ST Quân Bi | 24/02/2017
  PES 2017 - CAPTAIN TSUBASA - IMPORT JAPAN TEAM
  PES 2017 | [AOA] Hiếu Lô vs [ST] Quân Bi | Thứ 4 Rực...
  PES 2017 | AOA vs Street Team | War Team | 15/02/2017
  PES 2017 | Top bàn thắng Advanced Shot của Team GameTV
  PES 2017 Google Play Store Trailer
  [PES 2016] PS Ánh Huy vs GameTV | War Team | 25/6/2016
  PES 2017 Free Kick Tutorial | Xbox & Playstation | HD 1080p