VIDEO

PES 2017 Advanced Shooting Tutorial
[PES 2017] [G] Anytime vs [ST] Quân Bi | Showmatch 1v1 | 18/9/2016
PES 2017 | [ST] Quang Barca + [ST] Kiên Trần vs [ST] Quân...
Showmatch Đỉnh cao | [ST] Quang_Barca vs [AOA] Hoàng_Yolo...
[PES 2017] Street Team vs All Out Attack | War Team | 25/9/2016
Showmatch - Ca sĩ Yanbi vs AOA_Hoàng yolo - Siêu Cup Châu...
PES 2017 | [ST] Quang Barca vs [G] MenInBlack | Thứ 7 Khô...
PES 2017 | [ST] Quang Barca vs [MYM] Tâm Figo | Showmatch 1v1...
[PES 2016] [ST] Quân Bi vs Kent Nguyễn | Showmatch 12/7/2016...
[PES 2017] Video gameplay bản chính thức
[PES 2017] [ST] Quang Barca vs [AOA] Hiếu Lô | Solo Tự Do...
PES 2017 | MYM Duy Mập vs ST Quân Bi | 24/02/2017
PES 2017 | [AOA] NAD vs [ST] Quân Bi | Showmatch 1v1 | 13/5/2017
PES 2017 | [AOA] Hiếu Lô vs [ST] Quân Bi | Thứ 4 Rực...
PES 2017 | AOA vs Street Team | War Team | 15/02/2017
PES 2017 - CAPTAIN TSUBASA - IMPORT JAPAN TEAM
Showmatch PES 2018 Tâm Figo vs Quang Barca 23 10 2017 BLV:...
PES 2017 | Top bàn thắng Advanced Shot của Team GameTV
[PES 2016] PS Ánh Huy vs GameTV | War Team | 25/6/2016
PES 2017 Google Play Store Trailer