Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Mật khẩu mới đăng nhập bao gồm cả chữ và số, và khác mật khẩu đăng nhập.
Nếu lần đầu đặt mật khẩu thì để trống mật khẩu cũ.

Bạn hãy gửi mã giao dịch cho người chuyển Gcash.
Mỗi mã giao dịch chỉ được dùng trong một lần giao dịch chuyển Gcash.Rank Tài khoản Số tiền
Đang tải

Xuất thẻ GCash mất phí 1%. Nhận về 100% giá trị thẻ GCash

Nạp qua hình thức thẻ điện thoại, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ.

Nạp qua hình thức thẻ GCash, số Gcash nhận được bằng 100% mệnh giá thẻ

ID Người gửi Thông báo Ngày giờ
   

  VIDEO

  Warteam 6vs6 Line B | GameTV vs AOA | 22/04/2017
  PES 2017 | AOA vs Street Team | War Team | 15/02/2017
  [PES 2017] Pippo vs GameTV B + Academy | War Team | 22/10/2016
  [PES 2017] All Out Attack vs GameTV | War Team | 8/10/2016
  [PES 2017] Street Team vs All Out Attack | War Team | 25/9/2016
  [PES 2016] Hanoi Squad vs GameTV | War Team | 2/8/2016
  [PES 2016] All Out Attack B vs GameTV B | War Team | 26/7/2016...
  [PES 2016] GameTV vs All Out Attack | War Team | 10/7/2016
  [PES 2016] PS Ánh Huy vs GameTV | War Team | 25/6/2016
  [PES 2016] GameTV vs Street Team | War Team | 02/06/2016